Каталог рукописне заоставштине Милоша Црњанског

Нада Мирков Богдановић
Народна библиотека Србије, 2011.

COBISS.SR-ID: 187559692

Према жељи Милоша Црњанског и „у корист српске књижевности“, рукописну заоставштину завештала је Народној библиотеци Србије Видосава Црњански тестаментом који је написан 6. јуна 1978, а проглашен у суду после њене смрти, 22. новембра 1978. Грађа је пописана 12. децембра 1978. године у њиховом стану у Улици маршала Толбухина 81 у Београду од стране судских службеника и стручњака Народне библиотеке Србије, заједно са личном библиотеком, фотографијама, сликама, илустративним материјалом, исечцима из штампе и предметима, да би била и преузета након судског решења јануара 1979. године.

Рукописна грађа је издвојена, инвентарисана и сигнирана под ознаком Р 702 у општем сигнатурном инвентару рукописа. Првобитну класификациону схему сачинила је др Мирјана Поповић Радовић из Народне библиотеке Србије. Она је сву грађу грубо разврстала, сложила у 24 картонске кутије, идентификовала поједине групе докумената и отпочела обраду појединачних рукописа коју је, међутим, потпуно прекинула 1993. године. Комплетан библиографски опис, како је представљен у овом каталогу, окончан је у периоду 2008–2011. под новом сигнатуром (МCR) која означава припадност легату, са нешто измењеном класификационом схемом и по правилима прилагођеним савременој пракси и стандардима за обраду ове врсте библиотечке/архивске грађе.

из Предговора Наде Мирков Богдановић

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content