Каталог Личне библиотеке патријарха Павла

Том 1, Књиге на српском и осталим јужнословенским језицима


Приредиле Дубравка Симовић и Ангелина Грујић
Народна библиотека Србије, 2014.

COBISS.SR-ID: 227622668

Круна рада на сређивању и обради публикација у једној библиотеци је израда и објављивање штампаног каталога. Каталог, који је значајан као инструмент информација, представља јавности садржину фонда, подстиче истраживаче различитих профила на научноистраживачки рад и значи трајну заштиту библиотеке целине.

На основу Протокола о сарадњи Светог архијерејског синода Српске православне цркве и Народне библиотеке Србије из 2012. године, стручњаци Народне библиотеке Србије раде на сређивању и заштити Личне библиотеке патријарха Павла, која је смештена у манастиру Светог архангела Михаила у Раковици.

Као резултат преданог двогодишњег рада, објављен је Каталог Личне библиотеке патријарха Павла. Том 1, Књиге на српском и осталим јужнословенским језицима, који су за штампу приредиле Дубравка Симовић и Ангелина Грујић.

Каталог је израђен сортирањем редигованих записа из електронске базе података Библиотеке Српске патријаршије. Библиографске јединице су разврстане по језицима. У потпуном библиографском опису могу се прочитати аутографи власника, као и све посвете дародаваца. Корпус првог тома чине 5.384 јединице. Да би Каталог био оперативан за коришћење опремљен је регистрима. На крају књиге се налази и шематски приказ смештаја, што ће омогућити библиотекару једноставно проналажење грађе и враћање публикација на право место.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content