Каталог Легата Петра Колендића


Злата Бојовић, Нада Мирков Богдановић, Дејан Вукићевић
Народна библиотека Србије, 2015.

COBISS.SR-ID: 216746252

Петар Колендић (1882–1969) један је од најзначајнијих српских историчара књижевности XX века. Посебно се посветио историји дубровачке књижевности, којој је дао и највећи допринос и чији је један од најважнијих проучавалаца.

Легат Петра Колендића у Народној библиотеци Србије садржи богат, разноврстан и драгоцен фонд за историју књижевности и филологије, као и за проучавање посебних области и тема којима се Колендић деценијама бавио и о којима је сабирао грађу.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content