Како читати: о стратегијама читања трагова културе

приредио Саша Илић

Народна библиотека Србије, 2005.

COBISS.SR-ID: 126363148

Феномен читања у овој књизи, баш како је то наглашено у поднаслову, није само ствар науке о књижевности, као што ни књижевност данас, бар када је њена официјелна рецепција у питању, није само ствар бављења уметношћу. Ово померање рецептивног хоризонта преко граница досадашњих схватања, навело нас је да у оквиру културног програма Народне библиотеке Србије покренемо циклус који би се бавио питањем читања данас. Овај избор текстова је производ двогодишњег рада на пажљивом одабиру предавача као и њиховог одговорног приступа теми коју је требало елаборирати. Аутори ових текстова су покушали да нам одговоре на питања шта и како можемо читати. Притом није реч о препорукама за читање, већ о једном новом увиду у читалачке компетенције које су се током последњих двадесетак година битно измениле.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content