Јован Н. Томић: библиотекар и научник

Светлана Мирчов

Народна библиотека Србије, Београд 2007.

COBISS.SR-ID: 139912204

Академик Јован Н. Томић (1869–1932) је данас скоро заборављен, иако је његов допринос нашој науци и култури изузетно значајан. Под његовим руководством, дугим скоро две и по деценије, Народна библиотека Србије је достигла ниво који су само наговестили његови претходници Ђура Даничић, Јанко Шафарик, Стојан Новаковић и Милан Ђ. Милићевић. Као историчар Томић је, заснивајући своја истраживања на архивској грађи, објавио бројне студије, превасходно о турском периоду наше повести. И његово интересовање за народно стваралаштво резултирало је вредним студијама, као што је било плодотворно и његово учешће у политичком, јавном и културном животу земље.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content