ISBD(G): Општи међународни стандардни библиографски опис 

превод прерађеног издања из 2004. године Љубица Павловић

Народна библиотека Србије, 2005.

COBISS.SR-ID: 125495820

У оквиру едиције «Савремена библиотека» објављена је и четврта књига из области библиотекарства и информационих наука. Реч је о преводу ISBD(G)-а: Општег међународног стандардног библиографског описа .
Током последњих година дошло је до бројних промена у националним и међународним каталошким правилима, проистеклим из потребе да се пракса усклади са развојем различитих врста публикација, пре свега са појавом електронских извора. То је створило потребу за ревизијом ISBD(G)-а, који чини основу специјализованих ISBD-а, израђених за посебне врсте грађе. Управо ово ревидирано издање из 2004. године је преведено на српски језик и објављено са циљем да се и код нас каталошка пракса усклади са новонасталим променама, а самим тим и да се одржи актуелност са светским токовима у библиотечко-информационој науци.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content