ISBD(ER): Међународни стандардни библиографски опис електронских извора

превео Предраг Ђукић

Народна библиотека Србије, 2006.

COBISS.SR-ID: 134021644

Стандард ISBD(ER) одређује услове за опис и идентификацију, и кодификује језик описа електронских извора. Када кажемо електронски извори, мислимо на публикације, најшире узев, које се користе помоћу рачунара, укључујући и грађу којој се приступа уз помоћ периферијских уређаја, као што је CD-ROM читач, или преко Интернета. Електронски извор може да се састоји од података, програма, или њихове комбинације, као што је интерактивна мултимедија.

У стандарду су евидентирани појавни облици електронске грађе, дате су дефиниције, наведени елементи и скраћенице за означавање извора. Додатак са примерима је допуњен примерима на српском језику.

Електронски извори, описани у ISBD(ER), производ су технологије која се брзо мења, уз нагле и скоковите иновације. Зато претпостављамо да ће се овај стандард, чешће од других, мењати и допуњавати.

Љиљана Ковачевић

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content