ISBD (NBM)

превела Биљана Калезић

Народна библиотека Србије, 2006.

COBISS.SR-ID: 135016716

Стандард ISBD(NBM) се бави описом некњижне библиотечке грађе, спецификује захтеве за њен опис и идентификацију, одређује редослед елемената описа и утврђује систем интерпункције за тај опис. Грађа која је обухваћена овим стандардом је разноврсна, па су његове одредбе прилагођене свим тим врстама грађе. Поред уводних напомена које се тичу поређења различитих ISBD-ова и њиховог преплитања у употреби, дата су детаљна објашњења подручја описа. Посебна пажња посвећена је подручју материјалног описа, које је због специфичности грађе, коју стандард обухвата, детаљно објашњено.

Стандард је додатно обогаћен примерима из националне каталошке праксе, чиме се поједностављује и олакшава његова примена на српском говорном подручју.

мр Добрила Бегенишић

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content