Информациона наука у теорији и пракси

Брајан С. Викери и Алина Викери

Београд: Народна библиотека Србије, 2011.

COBISS.SR-ID: 184272396

У десет поглавља Викеријеве књиге Информациона наука у теорији и пракси (о настанку и обиму информационе науке, друштвеном приступу информацијама, ширем контексту преноса информација, односу људи и информација, проналажењу информација, односу семантике и проналажења, посредницима и интерфејсима, информационим системима, њиховој евалуацији и, коначно, о Интернету, свакодневној потрази за информацијама и настанку хибридних информационих сервиса), са много графичких приказа и табела, примера из праксе, представљања и коментара конкретних истраживања, са збирком „додатне грађе о информационој науци“ која је, у ствари, неанотирана библиографија претежно новије грађе непоменуте у главном тексту, са шест додатака практичног карактера, дат је збирни преглед ове дисциплине, истраживачких путева којима су се кретали и проблема које су следили њени актери.

Гордана Љубановић

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content