Издавач 
Народна библиотека Србије
Београд, Скерлићева 1
е-пошта: nbsweb@testnbs.dev-holistic.com
https://testnbs.dev-holistic.com

Главни и одговорни уредник
Владимир Пиштало

Уредништво
Драган Пурешић
Драгана Пантелић Ђукић
Биљана Ракочевић

Webmaster
Драгана Пантелић Ђукић

Фотографије и видео
Биљана Ракочевић