Приповетке

Григорије Божовић

Народна библиотека Србије, Дечје новине, 1990.

COBISS.SR-ID: 1386252

«Григорије Божовић је један од значајнијих српских међуратних писаца. Објавио је четрнаест књига, од којих осам збирки приповедака. Преостале чине путописи, краћи записи о људима и крајевима, накнадно сабрани из Политике, чији је стални и угледни сарадник био. Почетак његовог рада обележен је збирком Из Старе Србије (1908), а крај – Приповеткама (1940), у издању Српске књижевне задруге. Божовићеве приповетке су тематски усредсређене на Стару Србију (односно, Косово и Метохију) и једним делом на Македонију, пре свега на Битољ у којем је службовао.»

Александар Јовановић

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content