Гласник Народне библиотеке Србије

Година XX, бр. 23, годишњак за 2021. годину

читајте онлајн

“… Почетне године 21. века нас уверавају да ће време пред нама донети нове архитектонске примере успешног прожимања функције и форме библиотека, како у свету тако и код нас. Актуелни успешан пример је конкурс за проширење постојећег депоа НБС на коме је изабрано одлично архитектонско-урбанистичко решење „које кореспондира са окружењем и прилагођено је вредностима амбијента”.
Значај темата је и у томе што се кроз ове радове може оснажити међусобна комуникација и разумевање архитеката и библиотекара, а све у циљу да се крајњем кориснику пружи што боља услуга у што комфорнијем амбијенту, константно задовољавајући нове технолошке и социолошке потребе.”