Филигранолошки опис и албум грчких рукописа XVXIX века

Радоман Станковић
Центар за словенско-византијска проучавања „Проф. Иван Дујчев”, Народна библиотека Србије, 2006.

COBISS.SR-ID: 146449932

Књига је заједничко издање Центра за словенско-византијска проучавања „Проф. Иван Дујчев” при Софијском универзитету „Св. Климент Охридски” и Народне библиотеке Србије. Са овом књигом реализован је део међународног пројекта „Опис грчких рукописа” у Центру „Дујчев”. У овој филигранолошкој студији-приручнику, датиране су 154 грчке рукописне књиге са албумом од 980 водених знакова.

Порекло ових књига су два византијска манастира из северне Грчке, манастира Косинице (раније манастир Теотокос Аксиропоитос) из Панге близу Драме и манастира Св. Јована Продрома из Серске области, близу Сереза.

За датирање ових рукописа коришћене су савремене филигранолошке методе, а као компаративни материјал коришћене су паралеле из многих српских и иностраних збирки словенских рукописа и архивских докумената.

Радоман Станковић

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content