Филигранолошки опис и албум грчких рукописа XIV века

Љупка Васиљев и Мирослава Гроздановић-Пајић
Центар за словенско-византијска проучавања „Проф. Иван Дујчев” и Народна библиотека Србије, 2004.

COBISS.SR-ID: 146448396

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content