Драган Алексић – Ликовне критике


Јасна Јованов
Народна библиотека Србије, 2017.

COBISS.SR-ID: 246839052

Ауторка је уобличила и својеврсну мини-биографију једног од најзначајнијих ликовних критичара у међуратном периоду, ревитализујући праксу критичког осврта на историју ликовне критике, иначе готово неприметну у домаћој историографији последњих деценија. Освртом на Алексићево критичко рашчитавање Петра Добровића, Саве Шумановића, Јована Бијелића и осталих хероја модерне, иначе блиске критичаревом сензибилитету, ауторка је успела да расветли мање познат део стваралаштва овог изузетно значајног и вишеслојног интелектуалца. Истовремено, кроз психофизичку анализу његовог бића, ауторка је успешно исказала дихотомију на релацији друштво–појединац, указавши на шире оквире збивања на авангардној уметничкој сцени међуратне Југославије.

др Игор Борозан

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content