Роморанка

Ђорђе Марковић-Кодер

Народна библиотека Србије и Дечје новине, 1986.

COBISS.SR-ID: 46607116

„У односу на дјела Ђорђа Марковића Кодера објављена из његових рукописа, Роморанка и по обиму и по умјетничким резултатима изгледа мањи текст. Међутим, у оквиру Коредових Спевова, Роморанка добија у значају и као једини његов текст дефинитивно уобличен, и као подлога и извор за тумачење других текстова. Наиме, Роморанка је снабдјевена Разјасницама, ауторовим тумачењима појединих ријечи, која се често претварају у мале митопоетске приче.”

Душан Иванић

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content