Дипломатија и култура

Мирослав Перишић
Институт за новију историју Србије и Народна библиотека Србије, 2013.

COBISS.SR-ID: 199375884

Ова књига представља приказ односа између југословенске културе и дипломатије у периоду након Другог светског рата и продора југословенске културе у западноевропске земље у педесетим годинама двадесетог века. За Југославију култура је била најбољи начин да се представи западним земљама са својим вредностима као и да западни културни утицаји дођу у додир са југословенским друштвом. Путем културне размене и значајног присуства јуогословенских уметника у земљама западне Европе, Југославија је виђена као далеко хуманије социјалистичко друштво за разлику од Совјетског савеза. Књига говори о питањима истока и запада и синергији развоја културне сцене у Југославији и односу земаља западног блока према нашем друштву.

Др Мирослав Перишић рођен је 4. децембра 1959. године на Убу. Магистрирао је и докторирао на Филозофском факултету у Београду на Одељењу за историју. Научни је сарадник у Институту за новију историју Србије и директор Архива Србије. Члан је Одбора за историју Срба у 19. веку Српске академије наука и уметности.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content