Дечани у светлу археографских истраживања

Уредник Татјана Суботин-Голубовић
Народна библиотека Србије, 2012.

COBISS.SR-ID: 195882252

Педесет година постојања Археографског одељења Народне библиотеке Србије обележено је организовањем међународног научног скупа посвећеног дечанским рукописима. Скуп под називом „Дечани у светлу археографских истраживања“ одржан је 24. и 25. новембра 2011. године, а његовом успеху допринео је већи број учесника из земље и иностранства. Резултате својих истраживања саопштили су филолози, историчари, историчари уметности и теолози, што указује на садржајно и тематско богатство дечанских рукописа.

Књига представља зборник радова са поменутог скупа.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content