COST акција IS 1005

Средњовековна култура и технолошки ресурси

У јуну 2013. године, у COST (European Cooperation in Science and Technology) акцију о Средњовековној Европи (Medievo Europeo, http://www.medioevoeuropeo.org/) укључиле су се две институције из Србије: Народна библиотека Србије и Математички институт САНУ.

Ова COST акција окупља експерте из двадесет земаља Европе на заједничкој четворогодишњој акцији креирања Виртуелног центра за средњовековне студије: виртуелно радно окружење за колаборацију, комуникацију и дељење алата за рад и истраживање. Акција је почела 31. марта 2011. године, а трајаће до 30. марта 2015. године.

Акција укључује 4 радне групе: Аутори и текстови, Рукописи и текстуална традиција, Текстуални корпус и алати за читање и Дизајн Виртуелног центра за средњовековне студије. Председавајући Акције је проф. Агостино Паравичини Баљани, Међународно друштво за средњовековне латинске студије, Фиренца, Италија. Управљачки одбор ове акције чине стручњаци из свих укључених институција. Народну библиотеку Србије у овом телу представљају Тамара Бутиган-Вучај и Владан Тријић.

Од 22. до 26. јула 2013. године COST акција IS 1005 и пројекат CENDARI организовали су летњу школу Средњовековни извори и транснационални приступи европској историји у Фиренци. Владан Тријић је учествовао у овој летњој школи као стипендиста COST акције IS1005.

Од 31. марта до 4. априла 2014. године, COST акција IS 1005 у сарадњи са Институтом за истраживања и историју текстова у Паризу (http://www.irht.cnrs.fr/fr) и пројектом Biblissima (http://www.biblissima-condorcet.fr/fr) организује образовни стаж на тему „Трансмисија текста: нови алати, нови приступи”. Владан Тријић учествује у овом програму као стипендиста

Skip to content