Чланство Народне библиотеке Србије

Чланови могу бити пунолетни грађани, лица млађа од 18 година уколико имају личну карту, као и страни држављани који чланство остварују уз пасош.

Корисници, у зависности од личних потреба, могу бирати између: годишњег чланства (365 дана од дана уписа) и привременог (шест месеци, три месеца, два месеца, месец дана, десет дана и три дана).
Цена чланарина утврђена је Ценовником услуга.

Учлањивање нових корисника се обавља, на Главном информационом пулту на првом спрату, уз личну исправу.

Поред обрасца за упис, корисник потписује и изјаву да je упознат са Правилником и да jе сагласан да се његови лични подаци могу употребити у сврху коришћења грађе и услуга НБС.

За обнову чланства потребно је понети и постојећу чланску карту.

Приликом обнове чланства неопходно је да пријавите промену Ваших личних података (нпр. адресу становања или електронску адресу).

Уколико изгубите чланску карту, дупликат се наплаћује 650 дин.

Право на бесплатно чланство имају:
• студенти библиотекарства;
• особе са посебним потребама;
• деца лишена родитељског старања;
• стипендисти Фонда Владе Републике Србије за младе таленте;
• ученици и студенти добитници првих награда на националним и међународним такмичењима из области науке;
• дародавци НБС;
• особе са инвалидитетом;
• лица којима се додељује почасно чланство.

Подаци о учлањеном лицу заштићени су у складу са Законом о заштити личних података.

Skip to content