Читаоница за особе са потешкоћама у читању

Водитељ:
Мр Недељка Ложајић,
Библиотекар саветник
nedeljka@testnbs.dev-holistic.com; css@testnbs.dev-holistic.com
011 / 24-24-116; 24-51-242 локал: 79

Пружа библиотечке и информационе услуге корисницима са оштећењем вида и особама које из неких других разлога нису у могућности да користе стандардно штампани текст.

Располаже савременом опремом која се данас производи у свету и обједињујe до сада заступљене услуге за слепе и слабовиде у Србији. Просторије Читаонице се налазе на галерији НБС и обухватају читаонички и канцеларијски простор, као и простор за смештај посебне информатичке опреме. Услуге Читаонице могу да се користе од понедељка до петка од 8:00 до 15:00 сати.

 

Учлањење и коришћење грађе и услуга у овој читаоници је бесплатно. Једино  се наплаћује услуга штампања на Брајевом писму, а и она се ради по изузетно ниској цени. Корисницима је на располагању збирка од око 5.500 библиографских јединица монографских публикација на Брајевом писму и фонд серијских публикација на Брајевом писму који садржи 30 наслова. У припреми је и Дигитална библиотека за слепе и слабовиде кориснике у чијем саставу се налази прва звучна књига снимљена на српском језику. Захваљујући одредбама новог Закона о обавезном примерку, слепим и слабовидим корисницима на располагању стоје и електронске копије публикација из текуће издавачке продукције Србије, почевши од дана ступања на снагу овог Закона. 

Од техничке опреме, располажемо са 5 рачунара за потребе читаонице, скенером, стандардним штампачем, Брајевим штампачем, два Брајева дисплеја, 3 plaxtalk уређаја, као и мишевима за увеличавање стандардно штампаног текста. Од програмске подршке, корисницима су на располагању говорни читачи екрана: Jaws I NVDA, као и апликација за српски језик An reader. Обезбеђене су индукционе табле и тактилне стазе за слепе и слабовиде, као и лифт са ознакама на Брајевом писму и рампе за потребе особа са тешкоћама у мобилитету. То пружа могућност корисницима да, уколико то желе, самостално дођу до читаонице. 

Активности којима се бавимо

Набавка грађе у аналогном и дигиталном формату, дигитализација грађе и формирање посебних збирки НБС насталих за потребе особа са тешкоћама у читању, штампање на Брајевом писму, издавање грађе на коришћење, пружање информационих услуга корисницима у Библиотеци и на даљину, во­ђе­ње до­ку­мен­та­ци­је и би­бли­о­теч­ке ста­ти­сти­ке о гра­ђи и ко­ри­сни­ци­ма, израда и одржавање веб-странице у оквиру сајта НБС, интензивна промоција, обука корисника за рад на рачунару и употребу удаљених база.

Skip to content