CIP за чланке – стручна класификација чланака из серијских публикација и зборника

Обавештавамо кориснике услуга Народне библиотеке Србије да од 01.09.2022. године Народна библиотека Србије неће бити у могућности да прима авансне уплате за извршење услуга издавања ISBN бројева и CIP записа правним лицима.

Плаћање ће се вршити по пријему е-фактуре.

Подсећамо вас да, у складу са Законом о електронском фактурисању (“СЛ. Гласник РС”, број 44/21 и 129/21) и по допису Министарства финансија број 401-00-9700/2021-41-4 од 30.06.2022. године, од 01.07.2022. године, сваки субјект приватног сектора има обавезу пријема и чувања електронске фактуре од стране субјекта јавног сектора која је послата преко портала е-фактура.

Према одредбама Закона о фискализацији, Народна библиотека Србије је обавезна да уплате физичких лица евидентира преко фискалне касе од 01.05.2022. године.

Контактcip.nbs@gmail.com
Цена CIP записа по чланку (UDK за чланке)630.00 дин.
Цена обраде по UDK за чланке у монографским публикацијама (зборницима)630.00 дин.
Рачун за уплату840-31120845-93
позив на број 5202347040174231401
по моделу 97

Уколико издавач жели да чланци у часопису буду независно и објективно класификовани у стручну област у текућој библиографији Србије (Чланци и прилози у серијским публикацијама), врши се класификација по систему УДК, а одговарајући УДК број се штампа на почетној страни чланка, изнад наслова.

Од 15. 1. 2019. године материјал за обраду се може доставити искључиво на имејл адресу cip.nbs@gmail.com  или, изузетно, поштом. Уз материјал обавезно доставити одговарајући захтев. За све детаље везане за плаћање обратити се колегиницама у CIP Агенцији Народне библиотеке Србије, на наведену имејл адресу, као и на адресу racuni.cip@testnbs.dev-holistic.com  или на телефоне (011) 2452-243 и (011) 2451-242, лок. 06.

Неопходно је доставити комплетну публикацију, дефинитивно припремљену за објављивање (коначна верзија, преломљен текст без исправки и руком исписаних података). Часопис мора имати одговарајући ISSN (Међународни стандардни број за серијске публикације).

Предрачун за добијање УДК бројева добија се од CIP агенције Народне библиотеке Србије, на имејл racuni.cip@testnbs.dev-holistic.com.

Материјал (часопис) се доставља у .pdf (Adobe Reader) или .doc (Word) формату (препоручујемо .pdf формат). 

У случају УДК класификације чланака из зборника (монографских публикација), осим Захтева за израду УДК бројева, потребно је доставити и попуњен Образац за израду CIP записа за монографске публикације.

Код слања материјала електронском поштом (e-mail), молимо да се поштују следећa правила:

  1. Материјал се доставља на електронску адресу cip.nbs@gmail.com и молимо да не прелази 6 МB (мегабајта). У случају да је материјал већег обима, контактирајте нас е-поштом или на телефон 2451-242, локали 42 или 34. Препоручујемо да користите неки од web сервиса за слање великих фајлова filemail, wetransfer или google drive и да нам доставите одговарајући линк.
  2. Уз материјал за класификацију чланака из часописа и зборника се обавезно шаље попуњен Захтев за доделу УДК бројева за чланке у серијској публикацији – стручна класификација чланака (за чланке из серијских публикација или зборника, према врсти грађе), који се може преузети са сајта Народне библиотеке Србије. За сваког аутора чланка који доносите на стручну класификацију по УДК систему доставите и биографски податак о години рођења, који је неопходан за формирање датотека личних имена аутора (у склопу Захтева).

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ


Захтев за доделу УДК бројева за чланке у серијским публикацијама – стручна класификација чланака [31.08.2022] Word PDF


Захтев за доделу УДК бројева за чланке у монографским публикацијама (зборницима) – стручна класификација чланака [31.08.2022] Word PDF


Информација о CIP записима за чланке у серијским публикацијама [23. новембар 2017] Word PDF


 

Skip to content