Конзорцијум европских истраживачких библиотека

Овај Конзорцијум установљен је 1992. године. Његов циљ јесте стварање заједничке библиографске базе за књиге и друге облике књижне грађе штампане до 1830. године.

CERL (Consortium of European Research Libraries) има 39 пуноправних чланова, 17 групних, 11 специјалних, 9 придружених.

База података под именом HPB (Hand Press Books) је на крају 2007. године поседовала око 3 милиона записа.

Циљ пројекта изградње заједничке базе јесте да се на једном месту корисницима широм Европе понуде записи за ту врсту грађе, уз све потребне локацијске податке, то јест библиотеке у којима је ту грађу могуће и консултовати, као и да се чланицама омогући преузимање записа у своје локалне каталоге.

Народна библиотека Србије предузела је одговарајуће кораке како би постала чланица CERL-а.

Skip to content