Теразије

Бошко Токин

Народна библиотека Србије, Дечје новине, 1988.

COBISS.SR-ID: 75782156

Још увек је могућно, ипак, представити га као упадљив знак и можда као особен тематски и жанровски новитет, или бар као одблесак оних захтева које је аутор имао којих десетак година раније. Теразије јесу збир на посебан начин организованих података о Београду после Првог светског рата, и премда интерес иде пре свега ономе како су ти подаци организовани, не може им се порећи колорит, чар препознавања – и, коначно, несумњива носталгија коју тај аспект читања дела пружа.»

Светлана Слапшак

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content