Библиотеке Србије: водич

COBISS.SR-ID: 177576199

УВОДНА РЕЧ

Библиотечки систем Србије је у фази реконструкције. Овај водич може бити користан извор основних података свакоме ко се за тренутно стање тог система занима.

Београд, 2001.
Сретен Угричић, управник Народне библиотеке Србије

Владимир Шекуларац: Функција и структура Водича

I БИБЛИОТЕКЕ И АСОЦИЈАЦИЈЕ

Народна библиотека Србије

Библиотека Матице српске

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”

Народна и универзитетска библиотека „Иво Андрић”

Универзитетска библиотека „Никола Тесла”

Универзитетска библиотека у Крагујевцу

Библиотека Српске академије наука и уметности

Библитека Српске патријаршије

Централна библиотека Војске Југославијe

Заједница библиотека Србије

Библиотекарско друштво Србије

Заједница библиотека универзитета у Србији

II НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Адресар

III РЕГИСТРИ

Регистар руководилаца библиотека и асоцијација

Регистар награда које додељују библиотеке и библиотечке асоцијације

Регистар библиотека целина

Регистар библиотека издавача

Регистар периодичних публикација и едиција

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content