Библиотекарски терминолошки речник [Eлектронски извор]

Љиљана Ковачевић, Весна Ињац и Добрила Бегенишић
Народна библиотека Србије, 2002.

COBISS.SR-ID: 101742860

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content