Библиотека у двадесет првом веку

Питер Брофи

Clio, 2005.

COBISS.SR-ID: 123458060

Књига је подељена у два дела. У првом, аутор настоји да да могуће одговоре на питање: Шта је библиотека? У другом делу, бави се библиотекама будућности. Почетна забринутост над судбином библиотека као и библиотекара и информационих стручњака у будућности, током поглавља ове књиге прераста у оптимизам. Дакле библиотека ће преживети тако што ће омогућити коегзистенцију традиционалних и електронских извора информација и саму себе утолико трансформисати, поручује Питер Брофи. Концепт хибридне библиотеке или сложене библиотеке која је у стању да пружи подједнако квалитетне услуге на пољу аналогних и дигиталних информационих објеката (термин уведен у књизи), једини је одржив и уједно модел библиотеке будућности. У проналажењу места у информационом свету будућности, библиотеци би доста требало да помогну мерење успешности као и менаџмент квалитета, процеси са којима се полако упознаје и наше библиотекарство. Технолошке претпоставке са којима би требало да се суочи библиотека на самом почетку XXI века подразумевају: интероперабилност, проширење постојећих библиотечких система, XМL, RDF, системе метаподатака, е-пословање и друго. Овладавање овим технологијама библиотеку чини спремном за посредовање између универзума информација и универзума корисника, што јој потенцијално нуди средишње место у друштву будућности. Да ли ће то бити тако, највише зависи од библиотекара, њихових знања и вештина, као и спремности да препознају и одговоре на захтеве два околна универзума. Можда је ово и најзначајнија порука књиге, да је пут библиотека у будућност у нашим рукама (библиотекара) и да итекако можемо утицати на његов ток и брзину кретања.

Из рецензије Тамаре Бутиган

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content