Библиотека епископа будимског Арсенија Стојковића

Марија Богдановић, Жарко Војновић

Београд : Народна библиотека Србије ; Нови Сад : Библиотека Матице српске, 2021.

COBISS.SR-ID: 54677769

Може се рећи да је библиотека  Арсенија Стојковића једна од најстаријих потпуно сачуваних личних монашких библиотека код нас. Библиотека садржи вишеврсну грађу на различитим језицима и писмима, хронолошки широког опсега, због чега је каталошки опис рађен према свим релевантним стандардима. Осим самог садржаја, њена специфичност је повез књига, рађен у бечким књиговезачким радионицама, често  са златотиском на хрпту и корицама, тако да је визуелни утисак комплетне библиотеке заиста импресиван. 
 
Прикупљено с територије бивше Угарске, ово књижно благо сведочи о трајању српског живља на том простору, узајамним везама два народа и материјалној и духовној заоставштини коју је посејао народ отргнут од свога завичаја.
Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content