Библиотечке услуге за особе трећег животног доба


Гудрун Кулцер
Народна библиотека Србије, 2017.

COBISS.SR-ID: 251950348

Имајући у виду да живимо у друштву које све више стари, а да библиотеке као институције имају обавезу да свима своје услуге учине доступним, Гудрун Кулцер у књизи Библиотечке услуге за особе трећег животног доба даје смернице за рад са овом осетљивом групом корисника.


Примери добре праксе из Немачке и суседних земаља представљени су као путоказ другим библиотекама да створе амбијент у коме ће сениори имати прилику да усвоје нове вештине, стекну значајна искуства и поделе постојећа у оквиру међугенерацијског дијалога, као и да задовоље своју потребу за социјализацијом.
Ауторка наглашава значај читања за старе, неопходност набавке адекватне библиотечке грађе, која се неретко доставља немоћним и болесним особама, чиме се афирмише социјална димензија библиотечке делатности. Посебна пажња посвећена је волонтерском раду у библиотеци, у коме учествују и сениори, чиме се остварује идеја о партиципативној културу у којој сви могу да учествују, без обзира на године.

Јелена Бенић

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content