Библиографија српских речника


Дејан Вукићевић
Народна библиотека Србије, 2016.

COBISS.SR-ID: 253550348

Библиографија српских речника природни је наставак рада на Библиографији српских енциклопедија и лексикона, која је објављена 2014. године.

Многе чињенице изнесене у претходној потврђене су и у овој библиографији.

Овако комплетиране, ове две библиографије указују на насушну потребу за много већим енциклопедијским и лексикографским проучавањима којима би се неговао, и тако сачувао, српски језик, а језик је један од стубова сваке нације и културе…

Из ауторовог предговора

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content