Библиографија српских и црногорских књига на енглеском језику у колекцијама Конгресне библиотеке 19902005

Мира Незар

Народна библиотека Србије, 2006.

COBISS.SR-ID: 132870412

Библиографија српских и црногорских књига на енглеском језику у колекцијама Конгресне библиотеке: 1990-2005 пружа увид у колекције Конгресне библиотеке које садрже монографске публикације аутора из Србије и Црне Горе, српских и црногорских аутора у дијаспори (укључујући и бивше југословенске републике), као и аутора српског и црногорског порекла који пишу на енглеском језику. Библиографија садржи 783 библиографске јединице и шест регистара: три регистра наслова, регистре аутора и преводилаца и предметни регистар.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content