Bibliographie de la littérature serbe en France: (19452004) ; précédée d’étude „La littérature serbe dans le miroir français”

Библиографија српске књижевности у Француској (1945-2004) и уводна студија „Српска књижевност у француском огледалу”

Приредио Миливој Сребро

Народна библиотека Србије, 2004.

COBISS.SR-ID: 117215244

У издању Народне библиотеке Србије за Сајам се појавила још једна библиографија везана за сарадњу Француске и Србије, која представља комплементаран извор информација „Библиографији француских дела преведених у Србији и Црној Гори од 1987. до 2003. године”, објављеној недавно у издању Народне библиотеке Србије и Француског културног центра.

Уводна студија аутора Миливоја Сребра „Српска књижевност у француском огледалу” заправо представља оглед о рецепцији српске књижевности у Француској у периоду од 1945. до 2004. године. Студија садржи следећа поглавља: Француска: изазов и огледало; У знаку новог „југословенског духа” и Нобелове награде 1945-1975; Године отварања 1975-1991; Године оспоравања и потврђивања 1991-2004; Судбина „мале” књижевности.

У „Библиографији српске књижевности у Француској 1945-2004″ дат је библиографски попис дела српске књижевности која су преведена у Француској у том периоду, попис критичких текстова и огледа о српској књижевности објављених у француским часописима, енциклопедијама и приручницима, као и листа антологија и панорама у којима су објављивани преводи српских аутора.

Библиографија садржи следећа поглавља: Антологије и панораме; Писци и дела; Часописи: тематски бројеви; Студије и чланци: Речници, енциклопедије и историје књижевности, Текстови општег карактера, Текстови о писцима и делима.

Библиографија садржи следеће регистре: Регистар наслова (наслови на француском и на српском), Регистар преводилаца, Именски регистар, Регистар издавача.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content