Библиографија француских дела преведених у Србији и Црној Гори од 1987. до 2003. године

Bibliographie des ouvrages français traduits en Serbie et Monténégro de 1987 à 2003

Приредила Весна Ињац
Народна библиотека Србије : Француски културни центар 2004.

COBISS.SR-ID: 116158220

Циљ ове Библиографије јесте одржање континуитета у систематском праћењу превода са француског језика у нашој земљи. Њена сврха је да се домаћим и иностраним стручњацима за француски језик и културу, књижевницима, професорима, студентима, преводиоцима, издавачима, библиотекарима и истраживачима понуди на увид библиографска грађа о делима преведеним са француског језика у Србији и Црној Гори у периоду од 1987. до 2003. године. Наравно, она свакако представља и потврду поштовања традиције добрих односа између Француске и Србије и Црне Горе, као и доказ систематског истраживања и континуитета у унапређењу француско-српске културне сарадње.

Грађа за ову специјалну библиографију прикупљена је из електронског каталога Народне библиотеке Србије. Библиографија обухвата монографске публикације, односно књиге преведене са француског језика и објављене у Србији и Црној Гори у периоду од 1987. до 2003. године, а које Народна библиотека Србије поседује у својим фондовима. Библиографија има укупно 1.660 библиографских јединица. Јединице су сређене абецедно, по презименима аутора француских дела. Библиографија поседује следеће регистре: Регистре наслова (на српском и на француском), Регистар аутора, Регистар преводилаца и Предметни регистар (на српском и на француском).

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content