Au Soleil Couchant – У сутон

Јелена Димитријевић

Филолошки факултет Универзитета у Београду и Народна библиотека Србије, 2020.

читајте онлајн ˃˃

COBISS.SR-ID: 15728393

„Монографија Au Soleil Couchant – У сутон Јелене Ј. Димитријевић од изузетног је значаја за осветљавање франкофоног билингвизма српске културе у првој половини двадесетог века. Представља незаобилазно упориште за препознавање европских аспеката идентитета у нашој културној традицији, како код образованих појединаца, тако и у српској култури као целини.”

Др Јелена Пилиповић, редовна професорка Филолошког факултета Универзитета у Београду

„До сада мало позната поезија Јелене J. Димитријевић представљена је у овој књизи из перспективе доба у ком је настајала, али и из савремене визуре и садашњег значаја споне између српске и француске културе.”

Др Дубравка Ђурић, редовна професорка Факултета за медије и комуникације Универзитета Сингидунум

„Двојезична монографија Au Soleil Couchant – У сутон Јелене Ј. Димитријевић јединствен је допринос српској филологији, текстологији и историји књижевности. Ова публикација је значајан извор за даљу књижевну анализу и ширу читалачку рецепцију Јелене Ј. Димитријевић.”

Др Милица Винавер Ковић, доцент Филолошког факултета Универзитета у Београду

„Рукопис књиге Au Soleil Couchant – У сутон велике српске књижевнице прве половине 20. века Јелене J. Димитријевић, обухвата поезију, тачније 31 песму (1768 стихова) на француском језику, насталу у периоду између 1926. и 1932. године, писану у стилизованом слободном стиху, а чији су главни мотиви исти они који су њена преокупација и у прозним и путописним делима: Оријент, француска култура, феминизам, љубав, путовање, aутобиографско и слично.”

Др Никола Бјелић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Нишу

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content