Американке Јелене Димитријевић: зборник радова


Уредница проф. др Биљана Дојчиновић
Филолошки факултет Универзитета у Београду и Народна библиотека Србије, 2019.

читајте онлајн ˃˃

COBISS.SR-ID: 277409292

„Тематски зборник Американке Јелене Ј. Димитријевић посвећен је кругу америчких тема ове ауторке, који чине приповетке Американка и У Америци ’нешто се догодило’, путопис Нови свет или У Америци годину дана, као и песме које се чувају у рукопису у Народној библиотеци Србије.

Зборник чине репринти поменутих двеју приповедака, скенови три песме на енглеском у рукопису, те транскрипти и преводи тих песама, као и текстови о овим делима Јелене Димитријевић.”

– из Предговора проф. др Биљане Дојчиновић

Према речима приређивача, зборник је намењен не само академском већ и ширем кругу читалаца, доприноси новим увидима у живот и стваралаштво Јелене Димитријевић и подсећа на важност периодике и рукописних материјала у настојањима да разумемо историју сопствене културе.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content